top of page
flod

VÅRT VATTEN I ÄLVSBY KÄLLA

Med sitt ursprung i nordvästra Lappland – Sulitelmamassivets enorma glaciärer – påbörjade vårt vatten sin resa för väldigt många år sedan.

Den långsamma naturliga filtreringen genom 400 km under orörd natur, utan någon yttre påverkan, resulterade i vårt vatten – Älvsby Källa.

Från källan – under Pite Älv – har vi en egen pipeline in i fabriken. Vårt vatten har ett optimalt mineralinnehåll, låga salthalter samt en perfekt mjukhet. Därtill ett fantastiskt pH-värde, vilket frestar oss att hävda att det ”Antagligen är det bästa vattnet i världen” – men den frasen känns lite upptagen…

Namnet Sulitelma kommer från Sulitjelma som på samiska betyder bergsmassiv. Sulitelma ligger norr om polcirkeln på gränsen mellan Sverige och Norge i ”Skanderna”. Den största bergstoppen i bergsmassivet heter Stortoppen och är 1822 meter hög – jämfört med Kebnekajse som är Sveriges högsta berg med sina 2070 meter. Det är Sulitelmas Stortopp som utgör silhuetten i vår logotyp för Älvsby Källa. Runt Sulitelma har vi 3 glaciärer som är de tre största i Sverige.

Sveriges största glaciärer
1. Stourrajekna, 12,75 km2*, Sulitelma
2. Ålmijekna, 12,15 km2*, Sulitelma
3. Salajekna, 11,10 km2*, Sulitelma
4. Pårtejekna 11,10 km2*, Sarek
5. Jåkåtjkaskajekna, 9,96 km2*, Sarek

* Yta i Sverige. Källa: Svenska Turistföreningen 2018

Vattendroppar
En vacker illustration i akvarell-stil. En blå bakgrund med profiler av en älg, en hjort och en ren i samma färgskala.

Vår naturliga tillgång

ÄLVSBY KÄLLA

  • Kristallklart friskt källvatten med en exceptionell kvalitet. 

  • Långsamt och naturligt filtrerat i hundratals år under orörd arktisk natur. 

  • Vattnet färdas genom en extremt stabil miljö från sin källa till Älvsbyn med en temperaturförändring som är mindre än 1,5oC, vilket borgar för vattnets mycket goda kvalitet. 

  • Vattnet har mycket låg salthalt vilket är viktigt för vårt välbefinnande. 

  • Vattnets höga alkalinitet ger ett gott motstånd mot försurning och stabiliserar pH-värdet. 

Norr om

POLCIRKELN

Det kristallklara friska vattnet har sitt ursprung från Sulitelmasglaciärer norr om polcirkeln.

Vattnet filtreras genom orörd arktisk natur utan påverkan av människan –det är helt naturligt utan några tillsatser.

I Älvsbyn finns vår källa och vårt bryggeri.

en bit av världskarta i blå toner. Man pekar ut älvsbyns avstånd till polcirkeln.
grafiska former av granar och en hjort i grön-blåa toner.

Älvsby Källa

VATTNETS VÄRDEN

  • Ett närmast optimalt pH värde (7,0) är bevis för vattnets naturligt rena och orörda egenskaper – helt utan mänsklig påverkan av försurning eller andra typer av föroreningar. 

  • Låga halter av salt och fluorid bidrar till vårt välmående. 

  • Vi använder inga tillsatser och påverkar därmed inte vattnets naturliga egenskaper. 

  • Vattnet har i likhet med andra varumärken ett balanserat mineralinnehåll. 

Metodbeteckning
Analys/Undersökning av
Resultat
Enhet
Mätosäkerhet
SS-EN ISO 10304-1:2009
Fluorid, F
0.53
mg/l
± 0.11 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009
Nitratkväve, NO3-N
0.30
mg/l
± 0.060 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009
Nitrat, NO3
1.30
mg/l
± 0.26 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009
Klorid, Cl
5.8
mg/l
± 1.2 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009
Sulfat, SO4
9.1
mg/l
± 1.8 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009
Aluminium, Al (1)
<0.030
mg/l
± 0.0055 mg/l
Beräknad
Hårdhet tyska grader (1)
3.1
°dH
± 0.47 °dH
SS-EN ISO 11885:2009
Järn, Fe (1)
<0.050
mg/l
± 0.0075 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009
Kalcium, Ca (1)
15
mg/l
± 2.3 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009
Kalium, K (1)
3.0
mg/l
± 0.45 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009
Koppar, Cu (1)
<0.020
mg/l
± 0.0050 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009
Magnesium, Mg (1)
4.3
mg/l
± 0.65 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009
Mangan, Mn (1)
<0.020
mg/l
± 0.003 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009
Natrium, Na (1)
5.5
mg/l
± 0.83 mg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016
Turbiditet
<0.10
FNU
± 0.075 FNU
Egen metod
Lukt
Ingen
Egen metod
Lukt, art
-
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm)
Färgtal
<5
mg/l Pt
± 2 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod.
Kemisk syreförbrukning COD-Mn
<0.8
mg/l
± 0.2 mg/l
- (*)
Temperatur, ph-Mätning
20.7
°C
SS-EN ISO 10523:2012
pH
6.9
SS-EN 27888, utg 1
Konduktivitet 25°C
14
mS/m
± 1.4 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1
Alkalinitet, HCO3
63
mg/l
± 6.3 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005
Ammoniumkväve, NH4-N
<0.003
mg/l
± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005
Ammonium, NH4
<0.004
mg/l
± 0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996
Nitritkväve, NO2-N
0.008
mg/l
± 0.00080 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996
Nitrit, NO2
0.025
mg/l
± 0.0038 mg/l
Beräknad (*)
Summa NO2/0.5 + NO3/50
<0.5
mg/l
Jämför
bottom of page